Už jste slyšeli o HO’OPONOPONO?

Protože mě zajímá zákon přitažlivosti a způsoby, jak si tvořit vlastní realitu, chtěla bych se tomuto tématu dnes věnovat a představit vám další zajímavou techniku, se kterou jsem se poprvé setkala v knize Svět bez hranic (Joe Vital a Ihaleakalá Hew Len, Ph.D.). Je to příběh o neobyčejném terapeutovi Hew Lenovi, který vyléčil celé oddělení mentálně postižených recidivistů, aniž by kteréhokoliv z nich viděl. Není to legrace, skutečně se to stalo.

Touto technikou můžeme „očistit“ naši negativitu. (O dalších technikách tvoření si reality píši v mém eBooku zdarma – na str.11 uvádím konkrétní postupy). Sám Hew Len této metodě zpočátku nevěnoval pozornost a bránil se jejímu pochopení, ale pak převzal zodpovědnost a tak to vše začalo…..Ho’oponopono je starodávná havajská technika (rituál) léčení přes odpuštění. O této metodě odpuštění se můžeme dozvědět už ze staré a velmi silné tradice z Havaje odkud tato technika pochází.

Nicméně, kniha může působit poněkud náročně. Myslím si, že jde i o jistou „připravenost“ čtenáře pro její obsah. Já sama ji mám v knihově už sedm let a před těmi lety jsem ji nedočetla ani do poloviny. Až před nedávnem jsem ji četla znovu a celou a vše mi do sebe zapadlo. Zřejmě jsem měla ještě projít nějakou cestou a získat potřebné informace k celkovému porozumění.

Hlavní myšlenkou této techniky, je přijetí úplně zodpovědnosti za vše, co se děje ve vašem životě, uvnitř vás i kolem vás. Přijmout vše, co vstupuje do vašeho života. Tedy všechny lidi i s jejich potížemi, protože jejich problémy jsou i vaše.

Myšlením si vytváříme realitu a to, co se nám v životě stane, není naše vina, ale naše zodpovědnost. Patří sem i to, co říkají, dělají nebo si myslí druzí lidé a objeví se to v našem životě. Když přijmeme veškerou zodpovědnost za vše, co se objeví v našem životě, pak se nás týkají všechny problémy ostatních, kteří nás vyhledají. A cokoliv nás potká, to můžeme také uzdravit.

Když uzdravíte svůj vnitřní svět, uzdravíte vaši vnější realitu

Když zmizí vaše negativní programy, zmizí i u jiných a vaše realita se promění. Tímto by se dal i vysvětlit fakt, proč je na světě plno nešťastných milionářů. Hledají lásku a štěstí mimo sebe, ve vnějším prostředím, a zjišťují, že samotné peníze je šťastnými nedělají. Vždy je potřeba nejdříve začít u sebe.

Vše, co se objevuje v našem životě, je nějaký spuštěný program (vzpomínka), který se objevuje proto, aby mám dal možnost k očištění (vymazání). Zde jsou dva osvědčené způsoby, jak uzdravit sám sebe (nebo kohokoliv jiného) od čehokoliv pomocí metody ho’oponopono. To, co vidíte u druhých, je také ve vás samotných, takže veškeré uzdravování je léčením sebe sama. Nikdo jiný tyto procesy nemůže uskutečnit, jenom vy.

První způsob je Morrnahnina modlitba (tvůrkyně tohoto nového procesu), o které se říká, že pomohla vyléčit stovky, ne-li tisíce lidí. Je jednoduchá, ale mocná:

“Božský Stvořiteli, Otče, Matko, Synu v jednotě… Pokud jsme se já, celá má rodina i příbuzenstvo a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech a skutcích a ve svém jednání dopustili vůči Tobě, Tvé rodině nebo vůči Tvým příbuzným či předkům čehokoliv zlého od počátků stvoření až do dneška, prosíme Tě o odpuštění…Dopřej nám očistění, uvolnění a odstranění všech negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací a přeměň tyto nechtěné energie v čisté světlo… A tak se staň.“

Druhý způsob je od Dr. Hew Lena, který pokračuje v učení Morrnahniny techniky a používá k uzdravování  tyto krátké věty:

„Miluji tě. Omlouvám se. Prosím, odpusť mi. Děkuji ti.“

Opakováním těchto vět dosáhneme čištění negativních vzorců myšlení uvnitř nás. Procesem očišťování můžeme dosáhnout zlepšení ve všech oblastech našeho života. I pomocí něj můžeme překonávat obtížené situace, dosáhnout pracovních a osobních úspěchů či si zlepšit vztahy.

Cesta k plnému uzdravení ve všech rovinách je uzdravit sebe a svou minulost. Naučit se odpouštět, být vděčný za vše, co je – dobré i špatné, protože tím rosteme a učíme se. Naučit se bezpodmínečně milovat, ale také se omlouvat, o tom je metoda ho’oponopono.

„MILUJI TĚ“ –  říkáte to sami sobě (svému vnitřnímu dítěti), promlouváte tak ke svému Božství uvnitř vás. Všichni ho máme, jen mnozí z nás na něj zapomněli. Přes tato slova se propojíte s Bohem, Zdrojem. Slova “Miluji Tě” rozproudí zablokovanou energii, znovu se napojíte na Božství, Zdroj. Vzhledem k tomu, že nulový stav (jste pročištěni) je naprosto čistá láska, a je to svět bez hranic, začínáte se dostávat do tohoto stavu tím, že vyjadřujete lásku. Pocítíte uvnitř sebe klid. Když je vyslovujete směrem ke Stvořiteli, Zdroji, začíná se ve vás vše očišťovat, abyste mohli zažívat TADY a TEĎ. Důležité je milovat opravdu vše – nepřátele, nemoci, závislosti atd. Tím, že budeme všemu vysílat lásku, se vše pročistí a uzdraví.

Láska je odpověď.

John Lennon

Kdyby na světě vládla láska, nepotřebovali bychom žádné zákony.

Aristoteles

„OMLOUVÁM SE“ – to říkáte, abyste uznali, že se něco, aniž byste věděli co, dostalo do vašeho těla nebo mysli a způsobuje to váš problém. Omlouváte se za vzpomínky, které vám spouštějí negativní vzorce myšlení. Vůbec nevíte, jak se k vám dostaly, ani to nemusíte vědět. Tím, že říkáte “Omlouvám se“, říkáte Božství, že vnitřně odpouštíte komukoliv a čemukoliv za to, kdo nebo co vám to přineslo. Nežádáte Božství, aby vám odpustilo, žádáte ho, aby vám pomohlo odpustit sobě samým.

„PROSÍM, ODPUSŤ MI“ – těmito slovy prosíte o čištění a uvolnění všech bloků a negativních energií. Odpuštění je jednou z nejmocnějších sil Vesmíru a uzdravujícího procesu. Odpuštění sobě samému je určitý stupeň uvědomění, že se můžeme dopustit chyb, ale nelitujeme jich, neboť jsme si vědomi, že tím můžeme růst a být lepší verzí nás samotných. Je to prosba naší vědomé mysli ke Stvořiteli, aby změnil obsah našeho podvědomí v prázdnotu a abychom díky tomu opět objevili své vlastní Já.

„DĚKUJI TI“- vyjadřuje vaši vděčnost za vše, co prožíváte a máte, protože máte příležitost zažít zkušenosti, vyrůst a pročistit se. Je to poděkování a pokora za vše, s čím jsme se setkali. Těmito slovy vyjadřujeme Stvořiteli svou vděčnost a dáváme najevo víru, že se problém vyřeší k nejvyššímu dobru všech zúčastněných. Vyjádřením upřímné vděčnosti i za věci, které vás ranily, způsobily vám nepříjemnosti, bolest i strach jsou důkazem toho, že vnímáte hodnotu všech situací, zkušeností, osob a věcí, které vás obklopují a jsou vaší součástí. Buďte tedy vděční a poděkujte úplně za vše, co vás potká (za dobré i špatné, za nový den, nové možnosti a tím příležitosti k růstu).

Zdroj vám pošle inspiraci

Co se odehraje dál, závisí na Božství. Můžete cítit inspiraci k nějaké činnosti. Ať už je to cokoliv, udělejte ji. Pokud si nejste jistí, zda byste onu činnost měli vykonat, použijte stejnou metodu léčení na vaši nejistotu. Když se očistíte, budete vědět, co máte dělat.

Nemusíte znát jádro problému, abyste tuto techniku mohli použít. Jen je zapotřebí, abyste si všímali svých zážitků, které vám způsobují potíže, a to na úrovni emocionální, mentální i fyzické. Když je budete reflektovat, můžete začít čistit a opakovat si slova „omlouvám se“„prosím, odpusť mi“. Nejsou stanovená jasná pravidla, jak tuto techniku používat, a záleží spíše na vás a vašich pocitech, kdy a jak ji využijete. Dělejte to tak, jak to vnitřně cítíte. Mantru si můžete odříkávat celou či její části a v různém pořadí.

TIP

Než začnete cokoliv dělat nebo se chcete k něčemu vyjádřit, tak si nejdříve řekněte: „Miluji Tě. Děkuji Ti.“ Nastavíte tak v sobě klid a pročistíte se.

Já tuto metodu využívám, když ve mně někdo nebo něco vyvolá nepřiměřenou negativní emoci a vyjdu tak ze svého středu, ztratím svou rovnováhu (např. potkám někoho rozčíleného a dotkne se mě to). Abych se uklidnila a vrátila se zpět k sobě do středu, odříkám si v duchu celou mantru. Nebo se zeptám: „Co ve mně způsobilo, že se tak cítím? Omlouvám se. Prosím, odpusť mi.“ Nebo, když mám před sebou důležitou schůzku, tak se už preventivně pročišťuji a říkám si: „Miluji Tě. Děkuji Ti.“

V práci můžete tuto techniku praktikovat před meetingy či jednáními se šéfem nebo před schůzkou s klienty. Toto čistění můžete také aplikovat i na „Velké věci ve Světě“, pokud se vás to osobně dotýká a reagujete na ně vztekem, nervozitou či jinou negativní emocí. Něco ve vás vyvolává tyto emoce, pročišťujte je tedy.

TIP

Můžete si ty jednoduché čtyři věty říkat i preventivně a očišťovat se tak. Kdekoliv a kdykoliv chcete. Ráno po probuzení, večer před spaním, v práci, před meditací, při čekání na autobus, v autě. Pořadí vět není důležité. A když už nic jiného, tak určitě budete zažívat uvnitř sebe klid a mír. A klid přitahuje zase klid.

Ho´oponopono je technika, se kterou můžete souznít, anebo také ne. Jde hodně o víru a přijetí, že skutečně může fungovat. Je to způsob života, který má vlastně snadná pravidla a může nás měnit a uzdravovat. Hezké na tom je také to, že si k tomu vystačíme sami a nikoho jiného nepotřebujeme. Když to vyzkoušíte, tak nic neztratíte:) Nebude to ale lusknutím prstu, chce to vytrvalost, trpělivost a praxi.

Nejste tu od toho, abyste napravovali vnější svět, ale abyste byli hlavně čistí ve svém nitru (jde o vnitřní práci) a přijali zodpovědnost za svůj život. Tím se pak bude proměňovat i vaše vnější realita a budete obdarováni inspirací ze Zdroje. Buď žijeme ze vzpomínek, nebo z inspirace.

Proces čistění je o tom, že když se objeví nějaký problém, tak za něj přijímáte zodpovědnost. Připustíte ho a máte ochotu říct: „Omlouvám se. Prosím, odpusť mi. Něco ve mně způsobilo tento problém.“

Problém je problémem pouze tehdy, když říkáme, že je to problém, a jinak problém není problém, protože problémem bývá jen to, jak reagujeme na problém.

Dr. Ihaleakalá Hew Len

Leona Weinzetlová
Mé zkušenosti z personalistiky a osobního rozvoje mne zavedly k jejich sdílení s druhými. Pomocí nich pomáhám lidem zvládnout náročné situace a překážky v práci. Ukazuji jim cestu k větší pracovní spokojenosti, vnitřnímu klidu a naplnění. Zároveň je jemně seznamuji s technikami, jak být tvůrci vlastního života. Můj příběh si přečtěte zde >> Jsem autorkou eBooku Zákon přitažlivosti a vysněná práce >> a také eBooků Jak na šéfa >> a Jak zvládnout práci, pokud jste citliví či introverti >> Vytvořila jsem Osobní nakopávač>>
Komentáře
  1. Zlata napsal:

    Prijať zodpovednosť za všetko, čo sa deje v našom živote a okolo nás je „náročná disciplína“. Pokore, odpusteniu (i sebe samej) a vďake sa učím celý život. Krásny článok.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.